רישום העמותה כמלכ"ר במע"מ

לאחר קבלת אישור הפתיחה מרשם העמותות ופתיחת חשבון בנק, יש לפתוח תיק במע"מ (מס ערך מוסף) שזה רישום כמוסד ללא כוונת רווח (תעודת מלכ"ר). פתיחת התיק במע"מ נדרשת גם אם אין העמותה משלמת מס ערך מוסף. רשם העמותות הוא הגוף המאשר את המבנה המשפטי של העמותה ואילו רשויות המס מאשרות הגדרת הגוף המוקם כמלכ"ר- מוסד ללא כוונת רווח.
רק דרך רישום כמלכ"ר המוסד פטור מלשלם מע"מ על הכנסותיו. למלכ"רים יש מעמד מיוחד בעניין חוק מס ערך מוסף. מלכ"ר משלם מס שכר בגין שכר העובדים במלכ"ר, במקום לשלם מס ערך מוסף. באתר של רשות המסים יש מדריך שמסביר את התהליך לרישום כמלכ"ר לאתר לחץ כאן

פתיחת תיק מלכ"ר תיעשה במשרד מע"מ האזורי, בהתאם למיקום פעילותו של המלכ"ר. אפשר למצוא שמות המשרדים כתובותיהם ומספרי הטלפון שלהם לחץ כאן לקישור.
צריך למלא טופס מע"מ 24 – בקשה לרישום מלכ"ר במע"מ לחץ כאן להוריד את הטופס.

כמו כן, ניתן לשלוח את הטופס וצרופותיו (חובה לציין מס' טלפון לבירורים) בדואר רשום למשרד מע"מ הרלוונטי.

מסמכים שיש לצרף לבקשה:

  • צילום תעודה מרשם העמותות.
  • העתק של התקנון.
  •  מינוי חברים חתום ע"י רשם העמותות.
  •  פרוטוקול מורשה חתימה חתום ע"י רו"ח.
  •  מאזן כספי, אם לא קיים, תחזית הכנסות והוצאות שתכלול גם את מקורות המימון.
  • כאשר רישום מבוצע ע"י מייצג (רואה חשבון), עליו להמציא ייפוי כח מאת המלכ"ר.

           עם רישומו מקבלת העמותה תעודת מלכ"ר. 

מידע שימושי לבעלי עסקים

לפתיחת עסק חדש ויעוץ מלא השאירו את הפרטים

דילוג לתוכן