עוסק פטור

מהו עוסק פטור?

כאשר סכום מחזור העסקאות השנתי הצפוי שלך להיות נמוך מסך של 77,993 (נכון לשנת המס 2013) אתה יכול לבחור להירשם במע"מ כעוסק פטור. בעלי מקצועות חופשיים כגון: רופא, אדריכל, טכנאי, טוען רבני ומנהל חשבונות או מהווה את אחד מסוגי העוסקים המנויים בתקנה 13 לתקנות מס ערך מוסף , חייבים להירשם כעוסק מורשה וזאת ללא כל -קשר לסכום מחזור העסקאות השנתי.

עוסק פטור, ממה?

פטור מתשלום מע"מ עסקאות (מע"מ בגין ההכנסות שלך) ומהגשת דו"חות חודשיים למע"מ.
יש להגיש דוח על היקף המחזור עד 31 לינואר של השנה העוקבת למע"מ.
אתה מנפיק קבלות בלבד ולא חשבוניות מס
אין קיזוז של מע"מ תשומות – מע"מ על ההוצאות של העסק.
חשוב לציין כי עוסק פטור לא פותר אותך מ:

א. פתיחת תיק ותשלומי מס הכנסה וזאת בהתאם למצבך האישי.

ב. פתיחת תיק ביטוח לאומי ותשלומי ביטוח לאומי.

ג. הגשת דוח למס הכנסה.

חשוב לדעת

ניהול עוסק פטור מצריך רישום של מסמכי הנהלת חשבונות בספק תקבולים ותשלומים
חשוב לשמור על העתקי הקבלות של ההכנסות וחשבוניות ההוצאות – 7 שנים.
פתיחת תיק עוסק פטור היא עסק לכל דבר ועניין.
במידה ואין לך עסקים נוספים – בדרך כלל לאחר מספר חודשים תידרש למילוי הצהרת הון על הנכסים והתחייבויות שלך.
רצוי להיעזר בגורם מקצועי לצורך הדרכה ראשונית וכן לקבל טיפים לניהול מוצלח של העסק.
במידה ותחצה את המחזור של העוסק הפטור – יש לדווח בחודש בו עברת למע"מ ולעבור להתנהל כעוסק מורשה.

מידע שימושי לבעלי עסקים

לפתיחת עסק חדש ויעוץ מלא השאירו את הפרטים

דילוג לתוכן