דו"ח הצהרת הון

מהי הצהרת הון?

דיווח של נישום לרשות המסים על הנכסים וההתחייבויות בבעלותו בתאריך מסוים.

הדרישה להגשת הצהרת הון מגיעה מרשות המיסים. בדרך כלל לאחר פתיחת תיק עצמאי במס הכנסה לאחר מספר חודשים תישלח הדרישה לנישום להצהרת ההון הראשונה. לאחר מכן מידי תקופה – לעיתים 3 שנים, לעיתים אף מעבר לכך תישלח בקשות להצהרות הון נוספות.

לכל הנכסים וההתחייבויות בהצהרה יש לצרף אסמכתאות רלוונטיות בכדי לאמת הסכומים המדווחים.

חשוב לבדוק את כלל הנכסים והתחייבויות שבבעלותכם ולקבל אישורי מבנקים, קופ"ג, קרנות השתלמות וכל גורם אותו ניתן לאמת באמצעות אישור.

מומלץ להיעזר בגורם מקצועי למילוי הצהרת ההון ולהבין את השלכותיה.

מטרת הצהרת ההון?

פקידי השומה עושים שימוש בהצהרת ההון בכדי לאמת ולבחון את דיווחיו של הנישום על הכנסותיו למס הכנסה.

הבדיקה מבוצעת על ידי השוואת ההון של המצהיר להון שהצהיר בעבר, כך שניתן לחשב את גידול ההון של הנישום ולבחון האם תואם את דיווח הכנסותיו לרשות המיסים. כמו כן בעת חישוביו פקיד השומה עושה שימוש בטבלאות מחייה מהם ניתן לקבל את המידע על עלות המחייה של הנישום במהלך התקופה בהתאם לרמת חייו כך שהחישוב מביא לידי ביטוי את חיינו הפרטיים.

כאשר השוואות ההון מעלים חשד כי ההון של הנישום גדל בצורה משמעותית שלא תואמת את הדיווח על הכנסותיו פקיד השומה רשאי לפעול במספר מישורים לרבות דרישה לתשלום מיסים.

מידע שימושי לבעלי עסקים

לפתיחת עסק חדש ויעוץ מלא השאירו את הפרטים

דילוג לתוכן