יש לך שאלה חייג/י

פתיחת עמותה

משרד חיים וורמברנד נותן מענה לשירותים רבים הנחוצים לעסקים קטנים ובינוניים.

הפירמה צברה נסיון רב במהלך השנים בתחומים הבאים:

א. טיפול בעוסקים פטורים – לחץ לקבלת פירוט

ב. טיפול בעוסקים מורשים – לחץ לקבלת פירוט

ג. רישום והקמת חברות

ד. רישום והקמת עמותות

ה. דוחות שנתיים

ו. הצהרות הון

ז. ייצוג מול רשויות המס

כמו כן שירותי המשרד כוללים ניהול כספי ושירותים ייחודיים נוספים:

1. ניתוח עסקי

2. בניית תקציב

3. ליווי תקציב – ביצוע

4. תזרימי מזומנים

5. שירותים ייחודיים לעמותות – סעיף 46א, מענקים ועוד

6. הערכות שווי חברות

לאחר שאנו מבינים טוב יותר את מהות העמותה, אז אנחנו רוצים לפתוח עמותה, מה אנחנו עושים???

מילוי מסמכי רשם העמותות
אחד הצעדים הראשונים הוא רישום העמותה ברשם העמותות. הצעד הזה הופך קבוצה של אנשים פרטיים לאיגוד פורמאלי עם הגדרה של מטרות מוסכמות. רשימת המסמכים והנחיות מפורטות לרישום עמותה מופיעים באתר רשם העמותות.מצ"ב קישור לאתר רשם העמותות.
לחץ כאן להנחיות

מסמכים שיש לצרף:
– בקשה לרישום עמותה – טופס הבקשה נמצא באתר רשם העמותות בלינק הבא:
לחץ כאן לטפסים
– תקנון העמותה חתום על ידי המייסדים, מומלץ לכלול את שתי התוספות לתקנון המצוי (ראה הסבר מטה)
– קבלה על תשלום אגרת הגשת בקשת הרישום – יש לקבל ממשרד רשם העמותות שובר תשלום ולשלם אגרת בבנק הדואר. סכום מלא (ב – 2010) היה 875 ש"ח + 38 ש"ח דמי פרסום.

עמותה שמחזורה פחות מ 300,000 בשנה ולא משלמת משכורות, יכולה לצרף תצהיר בפני עו"ד חתום על ידי 2 חברי וועד ולשלם חצי מחיר.

תקנון
חלק נכבד מהליך רישום עמותה הוא בחירת תקנון. לכל עמותה נדרש תקנון אשר מהווה מאין חוזה בין העמותה לחבריה ובינה לבין עצמה. בתקנון מפורטים מוסדות העמותה, דרכי בחירתם, מועד התכנסותם ובאופן כללי כיצד פועלת העמותה.

קיימים שני מסלולים לבחירת תקנון:
מסלול מקוצר – במסלול זה העמותה מאמצת את התקנון המצוי אם אפשרות לאמץ עוד שתי תוספות לתקנון המצוי (1. הדגשת איסור חלוקה נכסי העמותה לחבריה. 2. מתן זכות לעמותה לבחור מורשי חתימה גם מעובדיה ולא רק מחברי הוועד ). התקנון המצוי והתוספות מופיעים כחלק אינטגרלי ממסמכי הרישום באתר של רשם העמותות. התקנון המצוי נכתב על ידי רשם העמותות ולכן הליך אישורו מהיר יותר. בעת הרישום אימוץ התקנון ולתוספות מתבצע על ידי המייסדים הרשומים בטפסי הרישום. בעתיד לאחר שהעמותה רשומה, במידה ורוצים לבצע שינויים בתקנון האסיפה הכללית היא המאשרת שינויים אלה.

מסלול ארוך – כאשר המייסדים מחליטים שהם רוצים לבצע שינויים בתקנון (כל עוד שהוראותיו לא יסתרו את הוראות החוק) רשם העמותות מבצע בדיקה ואישור של עו"ד מטעמו ולכן מסלול זה ייקח יותר זמן. המסלול הארוך פחות מומלץ. מומלץ לאמץ את התקנון המצוי ובמידת הצורך לערוך בו שינויים באישור האסיפה הכללית בהמשך. שינויים אפשריים נוספים לדוגמא: אופן קבלת חבר בעמותה , נוסח הבקשה לחברות בעמותה, החלטות המחייבות רוב מיוחד ועוד. כאשר רק מוסיפים סעיפים לתקנון המצוי מומלץ למייסדים להדפיס ולחתום רק על סעיפים הנוספים בנוסף לתקנון המצוי ובכך לחסוך זמן בבדיקת המסמכים.

חשוב מאוד!
רצוי לאמץ בעת פתיחת העמותה 2 שינויים לתקנון המצוי בכדי להקל את המשך רישום ופעילות העמותה:
א. עדכון סעיף 18 – מורשה חתימה שאינם חברי וועד
ב. עדכון סעיף 21 לתקנון ותוספת סעיף 22 – סעיפים אלא מתייחסים לחלוקת רווחי העמותה בעת פירוקה. ללא אימוץ שינוי זה לא ניתן יהיה לרשום את העמותה במשרדי מס הכנסה!!!

טיפ 1: אם בשלב זה אתם מוצאים את עצמכם בלחץ של זמן או אינכם יודעים איזה שינויים הייתם רוצים בתקנון, תאשרו את התקנון המצוי פלוס שתי התוספות בידיעה שבשלב מתקדם אתם יכולים להגיש רשם העמותות בקשות לשינויים בתקנון, לפי הצורך.

טיפ 2: מומלץ מאד לקרוא את הפרקים הנוגעים בבקשה להכרה כמוסד ציבורי לפני ניסוח מטרות העמותה. בהתאם להצהרת רשם העמותות משך הטיפול ברישום עמותה במידה והבקשה תקינה אורך עד 60 יום.

פתיחת חשבון בנק
לאחר שקיבלתם אישור מרשם העמותות ומיניתם שני מורשי חתימה, אתם יכולים לעבור לשלב הבא של פתיחת חשבון בנק. אין כללים ברורים לבחירת בנק. אולם, מומלץ לבצע סקר שוק, לבקש רשימת עמלות ומחירון ולהשוות מחירים בין הבנקים בדיוק כפי שמבצעים מול כל ספק אחר. מניסיוננו עמותות יכולות לקבל כ- 50% הנחה על העמלות הנקובות.

טרם פתיחת החשבון יש לבצע מס' פעולות ולכן מומלץ כי בשלב ראשוני, יגיע נציג העמותה לסניף הבנק בו מעוניינים לפתוח את החשבון ויקבל את אוסף המסמכים הנדרשים לפתיחת החשבון (כל בנק מציג רשימת מסמכים משלו ולכל סניף יש את פרטיו על המסמכים). לאחר קבלת המסמכים יש לפנות לעו"ד עם מורשי החתימה מטעם העמותה בצירוף המסמכים הבאים:

– צילום מאומת תעודת רישום עמותה (ע"י עו"ד או רו"ח של העמותה)
– המצאת טופס "בקשה לרישום עמותה" על פיו אומץ התקנון המצוי (או שקיים תקנון אחר) עם חותמת עו"ד שהמסמך נאמן למקור או אישור מרו"ח.

פרוטוקול של העמותה שיכלול את ההחלטות הבאות:
1. הסכמת חברי הוועד המנהל (בתחילת חיי העמותה אלו המייסדים) לפתוח חשבון בבנק ובסניף הספציפי בו מעוניינים.
2. רשימת מורשי החתימה שרשאים יהיו לחתום בשם העמותה ולחייבהּ. (מומלץ כי יהיו 3 מורשי חתימה מתוכם יהיו רשאים לחתום שניים לפחות בצירוף חותמת העמותה).
– במידה והוחלט כי יוכלו להיות מורשי חתימה גם מי שאינו חבר וועד, יש לצרף אישור עו"ד להחלטה זו.
– אישור עו"ד כי העמותה רשאית לקבל אשראי עפ"י כל דין.

מסמכי הבנק יכללו:
– בקשה לפתיחת חשבון כולל פרטי העמותה המלאים
– חתימה של מורשי חתימה על ערבות אישית לחשבון העמותה
– מסמך הצהרת נהנים עפ"י החוק לאיסור הלבנת הון בו העמותה מצהירה כי אין נהנים ו/או בעלי שליטה – מסמך זה ייחתם ע"י עו"ד העמותה שמאשר זאת.

בנוסף יש לצרף :
צילום ת.ז. של מורשי החתימה חותמת של העמותה – חותמת העמותה משמשת את העמותה במצירוף חתימות המורשים ולעיתים בעת הגשת מסמכים למוסדות שונים. חותמת העמותה כוללת את שמה המלא של העמותה בצירוף מספר העמותה.תקנון העמותה. יש להקפיד כי בכל אחד מהמסמכים יופיע שם העמותה באופן מדויק כפי שנרשם ואושר ע"י רשם העמותות.

טיפ 1 – בעת הזמנת פנקסי המחאות יש לוודא כי ההמחאות הם "למוטב בלבד" עם ביטול סחירות (2 קווים אכלסוניים – קרוס)– על פי הוראות רשם העמותות.
טיפ 2 – רצוי לבחור יותר מ – 2 מורשה חתימה.
טיפ 3 – יש לקבל החלטה ספציפית של ועד המנהל לבנק בו אתם פותחים חשבון, התייעצו עם פקיד הבנק בנוגע לנוסח ההחלטות הנדרשות.

מידע שימושי לבעלי עסקים

לפתיחת עסק חדש ויעוץ מלא השאירו את הפרטים

דילוג לתוכן